Σχετικά με το Clonable

Clonable - το εργαλείο κλωνοποίησης και εντοπισμού για ιστότοπους και καταστήματα ιστοσελίδων.

E-mail
info[@]clonable.net
Αριθμός τηλεφώνου
+31 492 77 52 69
Διεύθυνση

Επιχειρηματικό κέντρο Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

ΤοClonable ("Clonable" ή/και "εμείς") σας παρέχει μια πλατφόρμα που υπόκειται αυστηρά στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι αδιαπραγμάτευτοι και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Clonable, με την επιφύλαξη των διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων που ακολουθούν.

Αποδεχόμενος και συμφωνώντας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας για την πλατφόρμα (η "Συμφωνία") με: (α) την επιλογή "Συμφωνώ" με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, (β) την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής (γ) τη χρήση της πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως η λήψη ή η μεταφόρτωση περιεχομένου ή η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Clonable ή/και τρίτους μέσω της πλατφόρμας, γίνεστε πελάτης του Clonable και αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και συνάπτετε μια νομική και δεσμευτική συμφωνία με το Clonable.

Στην παρούσα συμφωνία, όλες οι αναφορές σε εσάς ή/και στον χρήστη ή/και στον πελάτη αναφέρονται στο συμβαλλόμενο μέρος που συνάπτει την παρούσα συμφωνία με το Clonable.

Επισκόπηση
Το Clonable παρέχει ορισμένες υπηρεσίες στην ή μέσω της ιστοσελίδας μας, www.Clonable.net (και άλλα, ενδεχομένως μεταφρασμένα ονόματα τομέα, όπως www.Clonable.gr, κ.λπ., (η "Πλατφόρμα") . Η Πλατφόρμα παρέχει μια υπηρεσία μετάφρασης πολλαπλών χρήσεων που σας επιτρέπει να μετατρέψετε τον τοπικό σας ιστότοπο σε έναν πολύγλωσσο και/ή πολυμερή ιστότοπο (η "υπηρεσίαClonable"). Η συμφωνία ισχύει για την υπηρεσία Clonable. Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας και δεν έχουν διατεθεί κατά την ημερομηνία "Τελευταία αναθεώρηση στις" παρακάτω, θα θεωρούνται αυτόματα μέρος της υπηρεσίας Clonable όταν διατίθενται για πρώτη φορά μέσω της πλατφόρμας.

Αποδοχή των Όρων / Εισδοχή
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της συμφωνίας.

Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα εάν (i) απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς ή (ii) δεν είστε πλήρως ικανός και εξουσιοδοτημένος να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση με το Clonable.

Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία και να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Πολιτική απορρήτου
Η προστασία των πληροφοριών και η συλλογή πληροφοριών του Clonableαντικατοπτρίζεται στην πολιτική απορρήτου του Clonable (Κάντε κλικ εδώ για την πολιτική απορρήτου). Συμφωνείτε να χρησιμοποιεί το Clonable τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.

Εγγραφή
Προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας Clonable και της πλατφόρμας είναι ότι είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του ιστότοπου σε σχέση με τον οποίο χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, την υπηρεσία Clonable. Προϋπόθεση είναι επίσης ότι είστε ο ιδιοκτήτης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτό (ή νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου).

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, πρέπει να εγγραφείτε στο Clonable. Για να εγγραφείτε στο Clonable, πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αναγνωριστικό για το λογαριασμό σας), το όνομά σας και έναν κωδικό πρόσβασης.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε, δανείσετε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό πρόσβασης σε οποιονδήποτε τρίτο με σκοπό τη χρήση ή την πρόσβαση στην υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable.

Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες πληροφορίες του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στη Σελίδα Προφίλ σας.

Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζεται με το λογαριασμό σας ή την υπηρεσία Clonable και να διασφαλίσετε ότι "αποσυνδέεστε" / κλείνετε το λογαριασμό σας (εάν ισχύει) στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, συμφωνείτε ότι: (i) να παρέχετε ορισμένες τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν ζητούνται από την πλατφόρμα, και (ii) να διατηρείτε και να ενημερώνετε τις εν λόγω πληροφορίες όπως απαιτείται για να τις διατηρείτε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχετε κατά την αρχική σας εγγραφή είναι εσφαλμένη, το Clonable διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τον λογαριασμό σας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μη συμμόρφωσή σας με οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Πληρωμή
Οι διάφορες δομές τελών και τα τέλη που καταβάλλονται για την υπηρεσία Clonable καθορίζονται στην πλατφόρμα ("Τέλη") ή καθορίζονται σε ξεχωριστή σύμβαση για εσάς ως πελάτη. Οι υπηρεσίες Clonable θα εκτελούνται από το Clonable μετά την αποδοχή από το Clonable της ηλεκτρονικής εγγραφής και την πλήρη καταβολή των σχετικών τελών για την υπηρεσία Clonable, όπως ορίζεται στην πλατφόρμα ή στην ειδική σύμβαση που συνάπτεται με εσάς ως πελάτη.

Σε περίπτωση μη καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου τέλους από εσάς, μεταξύ άλλων, λόγω επιστροφής χρεώσεων, απάτης, απόρριψης πιστωτικής κάρτας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το Clonable θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα και στις υπηρεσίες του Clonable και με την επιφύλαξη του δικαιώματος να ανακτήσει από εσάς όλα τα οφειλόμενα ποσά ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο που διαθέτει το Clonable.

ΤοClonable διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική πληρωμών του και τα τέλη που χρεώνονται για τις υπηρεσίες του Clonable από καιρό σε καιρό, με τις αλλαγές αυτές να τίθενται σε ισχύ αμέσως. Όλα τα τέλη και οι λοιπές χρεώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα που αναφέρεται στην πλατφόρμα. Εάν δεν αναφέρεται κάποιο νόμισμα, όλες οι Χρεώσεις αναφέρονται σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους στη σχετική δικαιοδοσία (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ΦΠΑ, όπως ισχύει).

Συμφωνείτε να καταβάλλετε στο Clonable τα τέλη για όλες τις υπηρεσίες Clonable που αγοράσατε από το Clonable. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων που οφείλονται και πρέπει να καταβληθούν στη σχετική δικαιοδοσία όπου πραγματοποιείται η σύμβαση.

Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες Clonable πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς ιστότοπου τρίτου μέρους. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι μεταδόσεις μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απολύτως ασφαλείς ή ιδιωτικές και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας) μπορεί να διαβαστούν ή/και να υποκλαπούν από τρίτους. Το Clonable δεν ευθύνεται για την υποκλοπή ή/και την παραβίαση δεδομένων ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για τους σκοπούς των υπηρεσιών του Clonable.

Άδεια χρήσης και πρόσβασης στην υπηρεσία Clonable
Το Clonable σας χορηγεί, και εσείς αποδέχεστε, μια προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια ("Άδεια") χρήσης της πλατφόρμας για πρόσβαση στην υπηρεσία Clonable.

Όλη η πνευματική ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ.) που εμφανίζεται ή ενσωματώνεται στην Πλατφόρμα ή/και σχετίζεται με αυτήν (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κώδικα λογισμικού, των εγχειριδίων χρήσης και κάθε άλλης τεκμηρίωσης) είναι και θα παραμείνει αποκλειστική ιδιοκτησία του Clonable. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή/και η χορήγηση της Άδειας Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από την πνευματική ιδιοκτησία του Clonableβάσει οποιουδήποτε νόμου.

Η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της πλατφόρμας, της υπηρεσίας Clonable ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτής της πλατφόρμας, της υπηρεσίας Clonable ή του περιεχομένου της ή οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Η πλατφόρμα, η υπηρεσία Clonable ή οποιοδήποτε μέρος της, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Clonable. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να μιμηθείτε οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του σχεδιασμού ή της εμφάνισης της πλατφόρμας. Αυτά προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία.

ΤοClonable μπορεί, κατά καιρούς, να κυκλοφορεί νέα εργαλεία και πόρους στην πλατφόρμα ή να εισάγει άλλες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες για την πλατφόρμα. Όλες οι νέες υπηρεσίες και λειτουργίες θα υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία, καθώς και σε τυχόν πρόσθετους όρους χρήσης που ενδέχεται να εκδώσουμε για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες.

Το τι συνιστά κατάχρηση της πλατφόρμας θα καθορίζεται από το Clonable κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Το Clonable διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό σας εάν το Clonable διαπιστώσει ότι έχετε παραβιάσει τη Συμφωνία.

Περιορισμός στη χρήση του περιεχομένου
Αναγνωρίζετε ότι η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, γραφικά, μουσική, ήχους ή άλλο υλικό (συλλογικά, "Περιεχόμενο") που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ότι τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και προστατεύονται σε όλες τις μορφές, μέσα και τεχνολογίες που υπάρχουν τώρα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Το σύνολο του περιεχομένου, στο σύνολό του, προστατεύεται σύμφωνα με τους ολλανδικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ως συλλογικό έργο, και μας ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα στην επιλογή, το συντονισμό, τη διαρρύθμιση και τη βελτίωση αυτού του περιεχομένου. Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση του Περιεχομένου ή η χρήση του Περιεχομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Περιεχομένου αυτού σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή δικτυακό περιβάλλον υπολογιστών. Εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ρητά από εμάς εκ των προτέρων εγγράφως, συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αναδιανέμετε, πουλάτε, τροποποιείτε, νοικιάζετε, εκμισθώνετε, δανείζετε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα με βάση αυτό (εν όλω ή εν μέρει), αποσυμπιέζετε, αντιστρέφετε, αποσυναρμολογείτε ή με άλλο τρόπο μειώνετε εν όλω ή εν μέρει την πλατφόρμα ή την υπηρεσία Clonable, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου.

Το όνομα και το λογότυπο Clonable αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Clonable. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να έχουν πρόσθετα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που διαθέτουν μέσω της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable. Οι εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών που ανήκουν σε εμάς, είτε είναι καταχωρισμένα είτε όχι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι δικό μας με τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Τίποτα στην Πλατφόρμα δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση, με υπαινιγμό, αποποίηση ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιασδήποτε εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσιών μας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Ποιότητα προϊόντος
Το Clonable προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές. Ωστόσο, το Clonable δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές προϊόντων, τα κείμενα και/ή άλλες μεταφρασμένες πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό σας είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες και/ή χωρίς σφάλματα. Με την επιφύλαξη της παραπάνω αποποίησης ποιότητας, το Clonable θα χρησιμοποιήσει, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσει, τη συμπεριφορά των χρηστών του ιστοτόπου σας για να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της υπηρεσίας Clonable. Συμφωνείτε ότι ούτε το Clonable, ούτε οι θυγατρικές του και οι πάροχοι υπηρεσιών του ευθύνονται για οποιαδήποτε ανακριβή, ελλιπή, αναξιόπιστη ή λανθασμένη λειτουργία σε σχέση με τις υπηρεσίες Clonable και τις μεταφρασμένες πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό σας.

Υλικό που υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας
Ο ορισμός του "Υλικού που υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable" στο παρόν είναι το σύνολο και το σύνολο των δεδομένων, πληροφοριών, κειμένων, λογισμικού, αρχείων ήχου, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, αρχείων, συνδέσμων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού ("Υλικό") στον ιστότοπό σας, είτε είναι σεναριακά, είτε προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης είτε με άλλο τρόπο. Τα Υλικά θα υπόκεινται στην υπηρεσία Clonable, η οποία θα περιλαμβάνει τη μεταφορά των Υλικών σε τρίτο μέρος για να εκτελέσουμε την υπηρεσία Clonable. Συμφωνείτε ότι εάν δημοσιεύετε υλικό μέσω της Πλατφόρμας, παραχωρείτε αυτομάτως στο Clonable και στους διαδόχους και εκχωρητές του μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν, αόριστη, αμετάκλητη άδεια χρήσης, λήψης και εκτύπωσης, προβολής, τροποποίησης, δημοσίευσης και προσαρμογής του υλικού, εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου να εκτελείτε την υπηρεσία Clonable. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το υλικό που αποστέλλετε, αναρτάτε ή διανέμετε μέσω της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου των επικοινωνιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, των πληροφοριών, των κριτικών, των αξιολογήσεων χρηστών, των φωτογραφιών ή των γραφικών που αναρτάτε ή του σχετικού υλικού. Υποβάλλοντας υλικό στον ιστότοπό σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί του εν λόγω υλικού και οποιουδήποτε ομοιώματος που περιέχεται στο εν λόγω υλικό.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (α) διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση) να εξετάζουμε τα υλικά πριν επιτρέψουμε την ανάρτηση ή την αποθήκευση τους με άλλο τρόπο μέσω της Πλατφόρμας σε σχέση με την υπηρεσία Clonable και (β) μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (i) να παρακολουθούμε την υποβολή των υλικών, (ii) να τροποποιούμε, να αφαιρούμε ή να αρνούμαστε να αναρτήσουμε ή να επιτρέψουμε την ανάρτηση ή την αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού και/ή (iii) να αποκαλύπτουμε οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω της Πλατφόρμας, καθώς και τις συνθήκες που περιβάλλουν τη μετάδοσή τους, σε: (α) τρίτους για τη λειτουργία της υπηρεσίας Clonable και της πλατφόρμας, (β) συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, (γ) ανταπόκριση σε κυβερνητικά αιτήματα, (δ) συμμόρφωση με οποιαδήποτε έγκυρη νομική διαδικασία, (ε) προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας του Clonable, των επισκεπτών της πλατφόρμας ή του κοινού, (στ) να μας επιτρέψει να ασκήσουμε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδέχεται να υποστούμε, και/ή (ζ) να επιβάλει τη Συμφωνία και/ή (iv) να μοιραστεί το Υλικό με τις αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εάν το Clonable κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι: (α) επιχειρείτε να εξαπατήσετε το Clonable, (β) προβαίνετε σε δόλια δραστηριότητα ή άλλη απαγορευμένη συναλλαγή, (γ) προβαίνετε σε εγκληματική δραστηριότητα ή (δ) το Υλικό έχει χαρακτήρα μίσους.

Σε καμία περίπτωση εμείς ή οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους μετόχους, τους πράκτορες, τους αντιπροσώπους ή τους συνεργάτες μας δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εμπιστοσύνη σας στα Υλικά. Επιπλέον, δεν ελέγχουμε και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αναδημοσίευσης) ή την κακή χρήση από τρίτους των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται οικειοθελώς μέσω οποιουδήποτε μέρους της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable.

Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας Συμφωνίας, δεν μπορείτε να ανεβάσετε, να αποθηκεύσετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να παρουσιάσετε, να εκτελέσετε, να διαθέσετε ή να κοινοποιήσετε με άλλο τρόπο στο κοινό οποιοδήποτε υλικό για το οποίο δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα. Ειδικότερα, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στο υλικό σας (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημόσιας προβολής, δημόσιας εκτέλεσης, προετοιμασίας παράγωγων έργων, διάθεσης ή άλλης κοινοποίησης στο κοινό μέσω της πλατφόρμας) μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων και απαγορεύεται αυστηρά. Οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήξη της Συμφωνίας, την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας από ή για λογαριασμό του σχετικού κατόχου δικαιωμάτων.

 

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή το περιεχόμενο τρίτων μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους. Επειδή δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστότοπων ή πόρων και δεν τους υποστηρίζουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό (συλλογικά "Υλικό Τρίτων") που διατίθεται μέσω ή περιέχεται σε τέτοιους ιστότοπους ή πόρους. Αντιλαμβάνεστε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε Υλικό Τρίτων που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή επιλήψιμο. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε υλικό τρίτων που είναι διαθέσιμο σε ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή πόρου.

 

Διαθεσιμότητα

ΤοClonable αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να προσπαθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του Clonable και την πρόσβαση στην πλατφόρμα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα διακοπεί για συντήρηση, αναβαθμίσεις και επισκευές, τις οποίες αναγνωρίζετε ότι αποτελούν απαραίτητη λειτουργία που εκτελείται από το Clonable, ή λόγω βλαβών στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και τον εξοπλισμό, οι οποίες είναι εκτός του ελέγχου του Clonable, το Clonable δεν θα αναλάβει ευθύνη για τυχόν απώλεια εσόδων που μπορεί να προκύψει.

 

ΤοClonable μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, την πλατφόρμα ή οποιοδήποτε μέρος της, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

 

Εγγύηση για τους χρήστες, υποχρέωση αποζημίωσης και παραίτηση

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) είστε κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχετε αποκτήσει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τη χρήση του Υλικού σύμφωνα με τη χρήση του σε σχέση με την πλατφόρμα ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη Συμφωνία- (β) έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση της άδειας που ορίζεται στη Συμφωνία. (γ) έχετε λάβει άδεια από όλα τα πρόσωπα που απεικονίζονται στο Υλικό σας για τη χρήση του Υλικού σας όπως ορίζεται στη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, της δημόσιας προβολής, της δημόσιας εκτέλεσης και της αναπαραγωγής του Υλικού- και (δ) το Υλικό σας δεν παραβιάζει ή προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας, οποιουδήποτε προσώπου, εταιρείας ή οντότητας ή άλλου τρίτου.

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε το Clonable και τους μετόχους, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους συν-εμπορους ή άλλους συνεργάτες και τους δικαιοπάροχους από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που εγείρεται ή προκύπτει από το υλικό σας, τη χρήση της πλατφόρμας από εσάς, τη σύνδεσή σας με την πλατφόρμα, οποιαδήποτε αξίωση ότι το υλικό σας έχει προκαλέσει ζημία σε κάποιον άλλο, οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε άλλου που διαφημίζει ή προωθεί μέσω της πλατφόρμας, την παραβίαση των όρων της συμφωνίας από εσάς ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Απόρριψη εγγυήσεων

Ρητά κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία:

 

Η πλατφόρμα και το περιεχόμενο παρέχονται από το Clonable "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων τίτλου, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Χωρίς περιορισμό των παρακάτω, το Clonable και οι δικαιοπάροχοι του δεν εγγυώνται ότι (α) η πλατφόρμα και το περιεχόμενο θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή θα είναι συνεχώς διαθέσιμα, αδιάλειπτα, διαχρονικά, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα, (β) τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της πλατφόρμας και του περιεχομένου θα είναι αποτελεσματικά, ακριβή ή αξιόπιστα, (γ) η ποιότητα της πλατφόρμας και του περιεχομένου θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι (δ) θα διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην πλατφόρμα ή το περιεχόμενο. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από το Clonable ή μέσω ή από τη χρήση της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στους Όρους.

 

ΤοClonable αποποιείται ρητά οποιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη συμμετοχή σε μια πλατφόρμα από τον χρήστη και προκύπτουν από την πλατφόρμα και το περιεχόμενό της. Οποιοδήποτε περιεχόμενο κατεβάζετε ως αποτέλεσμα της υπηρεσίας Clonable, διατίθεται ή αποκτάται με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της πλατφόρμας, η πρόσβαση σε αυτό γίνεται κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη. Το Clonable δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή παρόμοιο κώδικα που μεταφορτώνεται στον υπολογιστή ενός χρήστη από την πλατφόρμα.

 

ΤοClonable δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πλατφόρμες ή το υλικό που παρέχεται από τρίτους και είναι προσβάσιμο μέσω συνδεδεμένων ιστότοπων. Το Clonable δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τους εν λόγω τρίτους, το περιεχόμενο ή την πλατφόρμα τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά. Οποιαδήποτε συναλλαγή του χρήστη με τέτοιους τρίτους γίνεται με δική του ευθύνη.

 

Οι διαχειριστές, οι οικοδεσπότες, οι συμμετέχοντες, οι συντονιστές και άλλα τρίτα μέρη δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Clonable και οι απόψεις τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές του Clonable. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Clonable δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με υλικό που απορρέει από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συκοφαντική δυσφήμιση, προστασία της ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητα, αισχροκέρδεια ή άλλους νόμους. Το Clonable αποποιείται επίσης κάθε ευθύνη σε σχέση με τη χρήση, κακή χρήση, απώλεια, αλλοίωση ή μη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε υλικού.

 

ΤοClonable δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης από κάποιον άλλο του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή των πληροφοριών λογαριασμού σας σε σχέση με την πλατφόρμα, εν γνώσει ή εν αγνοία σας.

 

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το Clonable, οι μέτοχοι του, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές του δεν θα είναι υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε είναι προβλέψιμες είτε όχι, ή αν το Clonable έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, ή αν βασίζεται σε οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης σύμβασης ή εγγύησης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας ή την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή το Περιεχόμενο. Τίποτα στους όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του Clonableγια βαριά αμέλεια ή εσκεμμένη αμέλεια του Clonable ή των υπαλλήλων του ή για θάνατο ή σωματική βλάβη.

 

Η συνολική ευθύνη τουClonableκαι των μετόχων του, των θυγατρικών του, των δικαιοπαρόχων και των προμηθευτών του βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία περιορίζεται στο μηνιαίο τέλος που καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ του Clonable και εσάς. Αυτός ο περιορισμός ισχύει ακόμη και αν το Clonable έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και παρά την αποτυχία του βασικού σκοπού οποιασδήποτε περιορισμένης επανόρθωσης.

 

Δέσμευση σε πληροφορίες ιδιοκτησίας

 

Αναγνωρίζετε ότι το Clonable έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, τον τίτλο και το συμφέρον στην Πνευματική Ιδιοκτησία που σχετίζεται με την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες Clonable. "Πνευματική ιδιοκτησία" σημαίνει πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, αθέμιτο ανταγωνισμό και όλα τα άλλα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Υπηρεσίες Clonable και την Πλατφόρμα.

 

Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον στην Πνευματική Ιδιοκτησία της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου που προκύπτει από την υπηρεσία μετάφρασης πολλαπλών χρήσεων που σας επιτρέπει να μετατρέψετε τον τοπικό σας ιστότοπο σε ιστότοπο πολλαπλών γλωσσών, εκτός από το δικαίωμα χρήσης της εν λόγω Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα, όπως ορίζεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία. Θα κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσετε τα δικαιώματα του Clonable, όπως ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 16, και κατόπιν αιτήματος του Clonable θα προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να προστατεύσετε την κυριότητα των εν λόγω δικαιωμάτων του Clonable, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκτέλεσης όλων των εγγράφων.

 

Τερματισμός και αλλαγή της υπηρεσίας Clonable

Συμφωνείτε ότι μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τον κωδικό πρόσβασης, το λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) ή τη χρήση της υπηρεσίας Clonable και της Πλατφόρμας, και να αφαιρέσουμε και να απορρίψουμε οποιοδήποτε υλικό εντός της Πλατφόρμας, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει σε αντίθεση με το γράμμα ή το πνεύμα της Συμφωνίας. Θα τερματίσουμε επίσης το λογαριασμό σας μόλις λάβουμε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου από εσάς και θα συνεργαστούμε με τις αρχές επιβολής του νόμου σε τέτοια θέματα. Μπορούμε επίσης, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να διακόψουμε την παροχή της υπηρεσίας Clonable ή οποιουδήποτε μέρους της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της Συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε αμέσως το λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία στο λογαριασμό σας ή/και να εμποδίσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση στα αρχεία αυτά ή στην υπηρεσία Clonable. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε τερματισμό της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό, προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει, να: (α) να τροποποιεί ή να διακόπτει την υπηρεσία Clonable, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, (i) του περιορισμού της διάρκειας της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών Clonable, (ii) του περιορισμού της επιτρεπόμενης χρήσης της υπηρεσίας Clonable και (iii) του περιορισμού ή του τερματισμού του δικαιώματος ενός χρήστη να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Clonable, με ή χωρίς προειδοποίηση, (β) να χρεώνει τέλη σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας Clonable, (γ) να τροποποιεί ή/και να καταργεί τα τέλη που χρεώνονται σε σχέση με την υπηρεσία Clonable, ή/και (δ) να προσφέρει ευκαιρίες σε ορισμένους ή όλους τους χρήστες της υπηρεσίας Clonable. Συμφωνείτε ότι ούτε εμείς ούτε οι θυγατρικές μας θα είναι υπεύθυνες απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας Clonable, εν όλω ή εν μέρει, ή οποιασδήποτε υπηρεσίας, περιεχομένου ή λειτουργίας που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας.

 

Ενδέχεται να ανακαλέσουμε τα προνόμια εγγραφής σας ή/και να λάβουμε οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα μέτρα για την επιβολή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, εάν υποπέσουν στην αντίληψή μας παραβιάσεις. Επιπλέον, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε το λογαριασμό σας ή τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε λειτουργία της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable για οποιονδήποτε λόγο.

 

Η Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων τουClonableαποτελεί μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Clonable και ενσωματώνεται σε αυτούς (Κάντε κλικ εδώ για την Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων). Ως προϋπόθεση για την εγγραφή σας στο Clonable και τη χρήση των υπηρεσιών του Clonable, αναγνωρίζετε ρητά ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Εάν οποτεδήποτε διαφωνήσετε με την Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, το μοναδικό σας ένδικο μέσο είναι να διακόψετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών Clonable και να τερματίσετε το λογαριασμό σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας θα διέπονται εξ ολοκλήρου από τους όρους της Πολιτικής επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης.

 

Συμπεριφορά του χρήστη

Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση ή να μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από το Clonable ή να παρακάμψετε τυχόν περιορισμούς πρόσβασης ή χρήσης που έχει θέσει το Clonable για να αποτρέψει ορισμένες χρήσεις της Πλατφόρμας.

 

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ή να μην ενθαρρύνετε ή επιτρέπετε σε άλλους να τη χρησιμοποιούν για:

 

 • Μοιραστείτε υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παράνομο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, παιδικό πορνογραφικό, άσεμνο, βέβηλο, προσβλητικό της ιδιωτικής ζωής άλλου, μισητό, ή φυλετικό, εθνοτικό ή με άλλο τρόπο δυσάρεστο,
 • Παρακολούθηση, εκφοβισμός ή/και παρενόχληση άλλου προσώπου,
 • Υποκίνηση άλλων σε διάπραξη βίας,
 • Να βλάψει τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • Να μοιράζεστε υλικό που δεν έχετε την άδεια να μοιράζεστε βάσει νόμου ή συμβατικής ή εμπιστευτικής σχέσης,
 • Να μοιράζεστε υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους,
 • Να υποδυθείτε ψευδώς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο ψευδώς την υπαγωγή σας σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • Να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ή το υλικό κατά τρόπο που να παραπλανά τον χρήστη να πιστεύει ότι βρίσκεται σε άμεση επαφή με το Clonable,
 • Να μοιράζεστε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα του λογισμικού υπολογιστή, του υλικού ή του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 • Να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να υποβαθμίσει οποιονδήποτε διακομιστή Clonable ή τα δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή Clonable,
 • Να διαταράσσετε ή να διακόπτετε την πλατφόρμα εκούσια ή ακούσια ή να παραβιάζετε οποιουσδήποτε νόμους σχετικά με την πρόσβαση ή τη χρήση της πλατφόρμας, να παραβιάζετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με την πλατφόρμα ή να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από τη Συμφωνία,
 • Να διαταράξετε την ασφάλεια της πλατφόρμας, των υλικών, των λογαριασμών, των κωδικών πρόσβασης, των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται ή είναι προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ή συνδεδεμένου ιστότοπου, ή να προκαλέσετε με άλλο τρόπο ζημιά σε αυτά,
 • Να διαταράσσετε, να παρεμποδίζετε ή να εμποδίζετε άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν ή να απολαμβάνουν την Πλατφόρμα ή τα Υλικά ή οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο ή συνδεδεμένο ιστότοπο, πλατφόρμα ή περιεχόμενο,
 • Πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε οποιοδήποτε Υλικό στο οποίο δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή μέσω οποιουδήποτε μέσου που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της Πλατφόρμας,
 • Να αναπαράγετε, να πωλείτε, να μεταπωλείτε ή να εκμεταλλεύεστε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό οποιοδήποτε μέρος του Υλικού, τη χρήση της Πλατφόρμας ή του Υλικού ή την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή το Υλικό,
 • Φιλοξενία της πλατφόρμας, σε συνδρομητική βάση ή με άλλο τρόπο, χωρίς άδεια από το Clonable, συμπεριλαμβανομένης μιας σχετικής εφαρμογής, ώστε να επιτρέπεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για τη δημιουργία, τη μετάδοση ή την προστασία οποιουδήποτε Υλικού,
 • Εξαπάτηση, δυσφήμιση ή άλλη παραβίαση των νομικών δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και δημοσιότητας) άλλων, ή
 • Συμμετέχετε σε άλλη συμπεριφορά η οποία, κατά την κρίση του Clonable, θεωρείται ακατάλληλη, παράνομη ή επιλήψιμη.

 

Επιπλέον, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς ως προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας Clonable.

 

Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, εξουσιοδοτείτε τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους μας να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό και τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική μας κρίση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη, να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε τη συμπεριφορά σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable. Η χρήση της υπηρεσίας και της πλατφόρμας Clonable υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση ή την παροχή όλων των γραμμών πρόσβασης, του τηλεφωνικού και υπολογιστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του μόντεμ) ή άλλων συσκευών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα και για την καταβολή όλων των σχετικών τελών.

 

Θέματα δικαιοδοσίας

Η πλατφόρμα ελέγχεται και λειτουργεί από το Clonable από τις Κάτω Χώρες και δεν έχει σκοπό να υπαγάγει το Clonable στους νόμους ή τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε εδάφους εκτός του κράτους των Κάτω Χωρών. Το Clonable δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η υπηρεσία και η πλατφόρμα Clonable ή οποιοδήποτε μέρος της είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Μπορούμε να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία επιλέξουμε, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 

Ειδοποιήσεις

ΤοClonable μπορεί να σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάρτησης στην πλατφόρμα ή με άλλα εύλογα μέσα. Πρέπει να ειδοποιήσετε εγγράφως το Clonable μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπως άλλως προβλέπεται ρητά από το Clonable. Το Clonable μπορεί να μεταδίδει, να διανέμει ή να εμφανίζει ειδοποιήσεις ή μηνύματα μέσω της υπηρεσίας Clonable για να σας ενημερώνει για αλλαγές στη Συμφωνία, την υπηρεσία και την πλατφόρμα Clonable, την Πολιτική απορρήτου ή άλλα θέματα ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε τέτοια μετάδοση, διανομή ή προβολή πληροφοριών αποτελεί ειδοποίηση προς εσάς.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και άλλοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Η Συμφωνία δεν δημιουργεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί σχέση εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, εργοδότη-εργαζομένου, πρακτορείας ή δικαιοπάροχου-δικαιούχου μεταξύ εσάς και του Clonable. Η Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αγωγή με βάση το νόμο ή τη δικαιοσύνη που απορρέει από ή σχετίζεται με τη Συμφωνία θα ασκείται μόνο στα δικαστήρια που βρίσκονται στην πόλη s'Hertogenbosch και με το παρόν συναινείτε και υποτάσσεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής και παραιτείστε από κάθε ένσταση σχετικά με τη δικαιοδοσία, τον τόπο διεξαγωγής ή το ακατάλληλο δικαστήριο για τα εν λόγω δικαστήρια. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής που απορρέει από τη χρήση της υπηρεσίας Clonable και της Πλατφόρμας ή της Συμφωνίας πρέπει να κατατεθεί εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της εν λόγω αξίωσης ή αιτίας αγωγής, αλλιώς θα παραγραφεί για πάντα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παραγραφή ή άλλο αντίθετο νόμο. Εντός αυτής της περιόδου, η παράλειψη της Clonable να επιβάλει ή να ασκήσει οποιαδήποτε διάταξη της Συμφωνίας ή σχετικό δικαίωμα δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Το Clonable μπορεί να εκχωρήσει τη Συμφωνία, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να υποαδειοδοτήσετε τη Συμφωνία ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της Συμφωνίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Clonable. Καμία παραίτηση οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους από οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση της παρούσας δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παράβαση ή αθέτηση. Οι επικεφαλίδες, οι λεζάντες ή οι επικεφαλίδες των παραγράφων στην παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση του αναγνώστη και σε καμία περίπτωση δεν ορίζουν ή εξηγούν οποιαδήποτε παράγραφο ή διάταξη της παρούσας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Clonable σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από εσάς. Η Συμφωνία θα είναι προς όφελος των διαδόχων, μεταβιβαστών και δικαιοδόχων του Clonable. Χωρίς περιορισμό, συμφωνείτε ότι η έντυπη έκδοση της Συμφωνίας και κάθε ειδοποίηση που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη Συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν και διατηρούνται αρχικά σε έντυπη μορφή.

 

Πνευματικά δικαιώματα και σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία άλλων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Μπορούμε, σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τους λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να δώσετε στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματος του δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί
 • Περιγραφή του σημείου όπου βρίσκεται στην πλατφόρμα το υλικό που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,
 • τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,
 • δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αντιπρόσωπό σας ή το νόμο- και
 • δήλωση εκ μέρους σας, η οποία υποβάλλεται με ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ανακοίνωσή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Τροποποιήσεις της συμφωνίας

ΤοClonable διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη Συμφωνία κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Θα ανακοινώνουμε τις αλλαγές αυτές με την ανάρτηση του αναθεωρημένου σχεδίου της Συμφωνίας στην πλατφόρμα. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η Συμφωνία προβάλλοντας την ένδειξη "Τελευταία αναθεώρηση στις" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μετά από αυτές τις αλλαγές, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με αυτές τις αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Συμφωνίας ή τυχόν τροποποιήσεις της, παρακαλούμε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα.

Τελευταία αναθεώρηση στις 20 Ιουλίου 2021